Anglický jazyk

 • Jazykové kurzy pre verejnosť                                                                               /semestrálny kurz, malá skupinka, individuálny kurz/

Individuálne vyučovanie: je metóda, ktorá je určená pre najnáročnejších klientov, ktorí hľadajú predovšetkým flexibilitu. Ide o individuálne štúdium v dňoch a časoch, ktoré vyhovujú klientovi. Individuálne kurzy sú vhodné pre všetkých, ktorí sú pracovne veľmi vyťažení a nestíhajú kurzy a navštevovať pravidelne. Ich veľkou výhodou je práve ich flexibilita a zameranie sa na študenta. Kurz prebieha spravidla 1x do týždňa 60minút alebo 90 minút. Individuálny kurz môže prebiehať viackrát do týždňa podľa želania klientov.

Malá skupinka tzv. mini kurz: je skupinkový kurz (maximálne 2 až 4 kurzanti). Hlavnou výhodou tohoto kurzu je rýchle napredovanie, výborná dynamika hodiny, osobnejší prístup lektora a časová flexibilita. Mini kurz je určený pre náročných klientov, ktorí hľadajú kompromis medzi individuálnou a skupinovou výučbou. Kurz prebieha spravidla 1x do týždňa 60minút alebo 90 minút. Mini kurz môže prebiehať viackrát do týždňa podľa želania klientov. Stornovaním kurzu po zahájení prvého dňa výučby účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného.

Semestrálny kurz: Skupinová výučba prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú kurzantom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich klientov. Kurz prebieha 2x do týždňa 90 minút. Stornovaním kurzu po zahájení prvého dňa výučby účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného.

 • Intenzívne kurzy /otvárame na požiadanie/
 • Intenzívne pobytové kurzy  /otvárame na požiadanie/
 • Firemné kurzy
 • sú pripravované podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa, ktorý si určuje miesto po vzájomnej dohode buď u Vás vo firme alebo v našich priestoroch, čas, intenzitu a zameranie kurzu
 • na úvodnom stretnutí účastníci kurzu absolvujú vstupné testy, na základe ktorých budú zadelení do skupín
 • na základe výsledkov testovania bude zvolená študijná literatúra
 • ostatné podmienky jazykového kurzu sú predmetom zmluvy, ktorú podpisujú obe strany - jazyková škola Akadémia Lingua a objednávateľ
 • kurzy vedú skúsení slovenskí a zahraniční lektori
 • ponúkané jazyky: angličtina, nemčina, japončina, slovenčina pre cudzincov
 •